BEDEN KİTLE İNDEKSİ

By  |  0 Comments

Yazar: Murat Demirci

Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması esas alınarak obeziteyi belirlemek için yaygın olarak Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine (BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının tahmin edilmesinde kullanılmakta, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir.

Örnek: Onur’un ağırlığı 90 kg, boyu ise 1.70 m’dir.

Buna göre Onur’un BKİ değeri: 90 / (1.70)² = 90 / 1.70 x 1.70 = 90 / 2.89 = 31.1 kg / m²’dir.

DSÖ’ye göre uluslar arası obezite sınıflandırması aşağıda verilmiştir.

Beden kitle indeksine göre sınıflama:

Sonuç

18,5 kg/m²’nin altında olanlar zayıf

18.5 – 24,9 kg/m² arasında olanlar normal kilolu

25 – 29,9 kg/m² arasında olanlar fazla kilolu

30 – 39,9 kg/m² arasında olanlar obez (şişman)

40 kg/m²’nin üzerinde olanlarİleri derecede obez (morbid obez)

Beden kitle indeksinin yanı sıra bel çevresi ölçümü de, obezite tehlikesinin düzeyini belirlemede kullanılıyor. Ayrıca yağ dokusunun artık basit bir depolama şekli olmadığı, aynı zamanda tüm sistemleri etkileyen hormonal ve kimyasal maddeler salgıladığı da biliniyor. Bu salgılar, obezitenin daha da ağırlaşması yönünde etki gösteriyor ve iştahı arttırırken doyma sınırını da ileri itiyor. Yağ dokusunun vücudun neresinde toplandığı da oldukça önemlidir. Göbek çevresinde biriken yağ, basenlerde ve kalçalarda birikenden daha tehlikeli olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle, elma tipi şişman hastaların armut tipi şişman hastalara oranla özellikle kalp hastalıklarına yakalanma riski daha fazla. Kısaca, erkeklerde bel çevresi 94 cm’yi geçerse artmış risk, 102 cm’yi geçerse yüksek riskten; kadınlarda ise bel çevresi 80 cm’i geçerse artmış risk, 88 cm’i geçerse yüksek riskten söz edilmektedir.

 

Kaynak: World Health Organization. Obesity and Overweight Fact Sheet No:311,Geneva, WHO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *