ÇAĞDAŞ KAHRİMAN WHERE THE DAY BEGINS SERGİSİ

By  |  0 Comments

“Lille3000-Renaissance” kapsamında, LaM’de (Lille Métropole muse d’art modern d’art contemporain et d’art brut) sergilenecek olan Where the Day Begins grup sergisine Çağdaş Kahriman Ondyam (2001) isimli video çalışmasıyla katılıyor. ‘Etrafımızdaki dünyayı tekrar keşfederek kişisel özgürleşmeye ulaşabiliriz’ teması üzerinden yola çıkan sergi ilhamını Homeros’un Odesa Destanı ve Dante’nin İlahi Komedya’sından alarak, görsel metinleriyle ziyaretçileri, bilgi, semboller, doğa, beden, yaradılış ve zaman konularını işleyen gizemli bir yolculuğa davet ediyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *