YUSUF ÖZAL ÇELİK’TEN YENİ PERFORMANS: ‘GELİYORUM’

By  |  0 Comments

Daha önce de gerek yurt içi gerek yurtdışında projeleriyle çeşitli sanat festivaller ve sergilerden büyük beğenini toplayan genç performans sanatçısı Yusuf Özal Çelik, “cinsiyet ve takım elbise” teması altında toplumun cinsellik ve cinsiyet algısını, tektipleştirici yargılarını ve baskısını eleştirdiği deneysel performansı “geliyorum” ile 24 Ekim 2014’te ücretsiz olarak Art Nublu İstanbul sahnesinde  sizlerle buluşturuyor. Performans canlı olduğu süre içerisinde performansla eş zamanlı olarak bir video çekimin de olacağı deneysel çalışmada şimdiden kendisine başarılar dileriz!

nubluyusuf

‘geliyorum’

Manifesto

‘Kimlikler ve onları kuşatan makro yapılanmalar (kurumsal pratikler ve zihniyetler) toplumsal cinsiyet kalıplarının oluşturulmasında önemli yere sahiptirler.

Modernizmle birlikte kimlik artık birey tarafından oluşturulmak zorundadır. Yeni ama gittikçe artan bir hızla değişen dünyada önemli kararlar bireyin kendisine bırakılmıştır. Bu oluşumda modern kapitalist toplumda değişen üretim biçimleri ve iş bölümü bir etkiye sahip olmuştur. Ekonominin gelişmesi ve kentsel yaşam, toplumsal rollerin ve sorumlulukların çoğalmasına, beraberinde kimlik problemlerine neden olmuştur. Toplum yapısında bireyin sosyal davranışlarını belirleyen unsurlar (değerler, normlar, statüler, roller) sosyal kimlik belirleyicileri olarak sosyal kategorilere ait özelliklerle ilişki halindedir. Modern olan birey, toplumsal rolleri ve sorumlulukları arasında bölünmüş, yaşam koşulları bireyi tercihleri ve seçimleri konusunda zor durumda bırakılmıştır.

Modern/ulus devletlerinin kurulmasıyla başlayan sonrasında gittikçe artan geniş kent ve kır pazarları için üzerimize giydirilen bir kıyafet, sınıf hegemonyasının bir klasiği haline gelmiştir.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *